LV EN RU

Piegādes noteikumi / Internetveikala lietošanas noteikumi

 

Piegādes noteikumi / Internetveikala lietošanas noteikumi


Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.drinksdrinks.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.drinksdrinks.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

Šie noteikumi tiek piemēroti pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.drinksdrinks.lv (turpmāk – Interneta veikals).

Iegādājoties preces Interneta veikalā starp Jums un pārdevēju SIA “Stream Distribution”, reģistrācijas numurs 40003216217, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40203119588, juridiskā adrese: Plieņciema iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, tiek noslēgts distances līgums (turpmāk – Distances līgums). Distances līguma noteikumi ir izklāstīti tālāk.

Iegādājoties preces Interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Distances līguma noteikumiem. Ja vēlaties iegādāties preces Interneta veikalā, tomēr pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem seciniet, ka tiem nepiekrītat, aicinām Jūs noformēt pasūtījumu un saņemt Preces SIA “Stream Distribution” veikalā “Drinks & Drinks”: Plieņciema iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija.

1. DISTANCES LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

drinksdrinks.lv  – tiešsaistes tirdzniecības vietai www.drinksdrinks.lv īpašnieks ir SIA “Stream Distribution” reģistrācijas Nr. 40203119588, licences Nr.: MT00000013761,  juridiskā adrese - Plieņciema iela 5, Mārupes, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;

Klients – fiziska persona, kas pasūta preces Drinks & Drinks, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Drinks & Drinks;

Drinks & Drinks  - tiešsaistes tirdzniecības vieta www.drinksdrinks.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta pasūtījuma noformēšanas formā;

Pasūtījums − Pircēja noformēts produktu saraksts, kuru Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, nosūta Pārdevējam un uz kā pamata Pārdevējs nosūta Pircējam Avansa rēķinu un/vai apstiprinājumu.

Rīga un pierīga – Rīga, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Stopiņu un Mārupes novadi un to teritoijas. 

Piegāde Ārpus Rīgas/Pierīgas - visas citas pilsētas, kuras neietilpst Rīgas un pierīgas teritorijā.

Distances līgums − izmantojot Interneta veikalu, starp www.drinksdrinks.lv un klientu noslēgts līgums par preču iegādi, kurš nosaka pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

2. PREČU PASŪTĪŠANA

2.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces drinksdrinks.lv veikalā tikai kā viesim.

2.2. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par precīzas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4 Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu Drinks & Drinks sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

3. CENA, MAKSĀJUMI UN PIEGĀDES IZMAKSAS

3.1. Preču cenas Drinks & Drinks ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības nodokli. Produkti tiek pārdoti par cenu, kas ir norādīta pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert papildus izmaksas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2.Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi 30km rādiusā. Minimālā piegādes maksa ir 3.63 EUR + 0.50 EUR par kilometru. Pārējā Latvijas teritorijā piegādes maksa ir 15.00 EUR.

 3.3. Piegāde Rīgā  ir iespējama 3 stundu laikā no piegādes noformēšanas brīža. Piegāde tiek formēta uzreiz, kā ir saņemta nauda no klienta. Piegāde ārpus Rīgas un pierīgas teritorijas aizņem 2- 3 darba dienas.

3.4. Piegādes tiks nodrošinātas darba dienās no plkst. 10.00 - 19.30 vienas līdz divu darba dienu laikā no pirkuma apmaksas brīža.

3.5. Klients par precēm var norēķināties ar bankas pārskaitījumu. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas. Pēc maksājuma saņēmšanas prece tiks izsūtīta, ar Klientu precizējot piegādes laiku. Ja Klients izvēlas Piegādes veidu kā saņemšanu veikalā, tad apmaksu veic uz vietas skaidrā naudā vai ar karti Plieņciema ielā 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija.

3.6. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai papīra maisos.

4. PRODUKTU APKOPOŠANA UN PIEGĀDE

4.1. Drinks & Drinks cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ Drinks & Drinks negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Pasūtījums tiks nogādāts pie Klienta nākamajā darba dienā pēc pasūtījuma formas aizpildīšanas un apmaksas saņemšanas.

4.3. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. Drinks & Drinks piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzdzīvokļu mājā, tikai ja:

  • piegādātājam ir Klienta piekrišana;
  • un mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. Drinks & Drinks vienmēr rezervē sev tiesības piegādāta pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai. 

4.4. Preci var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 20 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.

4.5. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja Drinks & Drinks ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.6. Drinks & Drinks dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nākamās darba dienas laikā, Drinks & Drinks neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

5. KVALITĀTES GARANTIJA UN ATBILDĪBA

5.1. Produkti, kas attēloti Drinks & Drinks, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2. Par visu Drinks & Drinks produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. Drinks & Drinks ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS UN TIESĪBAS ATTEIKTIES

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot Drinks & Drinks. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Drinks & Drinks  izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. Drinks & Drinks ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no šīs preces ir jānogādā atpakaļ Drinks & Drinks veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda Drinks & Drinks darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, Drinks & Drinks patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie Drinks & Drinks ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Drinks & Drinks noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. Drinks & Drinks patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

7. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, Drinks & Drinks var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, Drinks & Drinks atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. KLIENTU APKALPOŠANA

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos Drinks & Drinks sazināties ar mums darba dienās, laikā no plkst. 10:00-19:30 pa telefonu +371 25745470 vai e-pastu: orders@streamdistribution.lv

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN STRĪDU RISINĀŠANA

9.1. Drinks & Drinks var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka Drinks & Drinks ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

10. DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par Drinks & Drinks piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.

Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Ok